Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Địa phương
Uỷ ban nhân dân phương Hương Xuân công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2024
Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 23 tháng 9 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức họp để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 57-NQ/ĐU về nhiệm vụ tháng 10năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và...
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức họp để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 55-NQ/ĐU về nhiệm vụ tháng 09 năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị...
Ngày 20 tháng 07 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức họp để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 54-NQ/ĐU về nhiệm vụ tháng 08 năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị...
Trên cơ sở báo cáo số 83/BC-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch KTXH 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 17/6/2022 đã phân tích, thảo luận và cơ bản thống nhất như trong báo cáo của UBND phường,...
Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021...
Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tiến hành họp để bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác...
Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức họp để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 51-NQ/ĐU về nhiệm vụ tháng 05 năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.291.279
Truy câp hiện tại 1.034