Tìm kiếm tin tức
Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường Hương Xuân năm 2022
Ngày cập nhật 28/12/2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức họp để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình số 01-CTr/ĐU về Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Chương trình để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Hương Xuân biết và thực hiện.

Căn cứ Chương trình làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022;

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Trên cơ sở tình hình thực tế về yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường họp và quyết định chương trình làm việc năm 2022 như sau:

1. Tháng 01 năm 2022

* Hội nghị Đảng bộ

- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

* Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hoá triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Lãnh đạo tổ chức tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh; hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Lãnh đạo tổ chức Đại hội tổng kết giữa nhiệm kỳ đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Xuân và Đại hội tổng kết năm đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Xuân.

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.

- Tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú đợt 1 năm 2022.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động và chuẩn bị các điều kiện về vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 2022.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Công an - Quân sự thường xuyên ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

* Bàn và ra Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn phường Hương Xuân giai đoạn 2022-2025”

2. Tháng 02 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021.

* Bàn và ra Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phường Hương Xuân giai đoạn 2022-2025”

3. Tháng 3 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

- Tham gia tốt Đại hội Thể dục thể thao thị xã Hương Trà.

- Lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phường.

- Rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

- Lãnh đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường lần thứ XI;  Đại hội Hội Cựu Chiến binh phường lần thứ X.

- Tập trung lãnh đạo tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.

4. Tháng 4 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu:

- Lãnh đạo công tác thu hoạch vụ Đông Xuân và chuẩn bị công tác sản xuất vụ Hè Thu năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

- Triển khai công tác đăng ký độ tuổi 17, phúc tra công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật.

* Bàn và ra Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX Nông nghiệp trên địa bàn phường”

5. Tháng 5 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Lãnh đạo các trường học tổ chức tổng kết năm học 2021-2022.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy năm 2022.

6. Tháng 6 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, bổ sung những giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Lãnh đạo tổ chức kỳ họp lần thứ 4, HĐND phường khóa XII.

- Lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hương Xuân năm 2022.

* Bàn và ra Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025”

7. Tháng 7 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phường tiến hành sơ kết, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ.

- Lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

- Các chi bộ khu dân cư tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú đợt 2 năm 2022.

8. Tháng 8 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (hoàn thành trong tháng 10/2022).

- Các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai năm học 2022- 2023.

- Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

9. Tháng 9 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

          - Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong năm học 2021-2022 và lãnh đạo tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ năm 2022.

10. Tháng 10 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành trong khối Đảng, Mặt trận đoàn thể.

- Triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

11. Tháng 11 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

- Triển khai thực hiện công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

- Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức và triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022.

12. Tháng 12 năm 2022: Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XIII (mở rộng) lãnh đạo, triển khai những nhiệm vụ chủ yếu

- Bàn và quyết định nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Nghị quyết Quốc phòng - An ninh; chương trình làm việc của Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ năm 2023.

- Tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, HĐND phường khoá XII.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tuỳ theo tình hình yêu cầu nhiệm vụ chung, giao Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức các phiên họp bất thường để triển khai những nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên và nhu cầu bức thiết của địa phương. Trong quá trình thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy có thể điều chỉnh, bổ sung những nội dung và thời gian cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; khi điều chỉnh Ban Thường vụ Đảng ủy phải kịp thời báo cáo với Ban Chấp hành.

Tập tin đính kèm:
Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.252
Truy câp hiện tại 6.775