Tìm kiếm tin tức
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 08/04/2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Xuân, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại Quyết định 851/QĐ-UBND, UBND phường đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Xuân gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch UBND phường  : Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Trưởng trạm Y tế        : Phó Trưởng đoàn;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ trạm Y tế                          : Thành viên;

4. Ông Lê Đăng Bồng – Trưởng Công an phường                     : Thành viên;

5. Ông Trần Sum – Tổ trưởng tổ Thú y phường                         : Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Hòa – CC Tài chính-Kế toán phường         : Thành viên.

Theo đó, UBND phường giao trách nhiệm cho Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm của phường tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng VSATTP của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường trong năm 2022.

- Xử lý các trường hợp vi phạm về VSATTP theo quy định của pháp luật.

- Kết thúc các đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn với Ban chỉ đạo phường./.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.902
Truy câp hiện tại 6.923