Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày cập nhật 22/07/2022

Trên cơ sở báo cáo số 83/BC-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch KTXH 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 17/6/2022 đã phân tích, thảo luận và cơ bản thống nhất như trong báo cáo của UBND phường, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung như sau:

 

I.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Về kinh tế

Hoạt động dịch vụ thương mại đang từng bước phục hồi sau 3 tháng đầu năm chịu sự tác động từ ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt trên 120 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,1%.

Ngành Tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề và xây dựng trên địa bàn hiện nay tiếp tục duy trì 07 Công ty TNHH hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và 212 cơ sở, hộ cá thể hoạt động trên nhiều ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp. Ước giá trị sản xuất ngành CN-TTCN và xây dựng trong 6 tháng đầu năm đạt gần 85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,33%.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Vụ Đông Xuân 2021-2022 được tiến hành trong điều kiện thời tiết phức tạp[1], toàn phường gieo cấy 229,3 ha lúa, năng suất bình quân đạt 53,89tạ/ha[2], sản lượng đạt 1.235,7 tấn; duy trì sản xuất mô hình lúa hữu cơ với diện tích 01 ha, năng suất đạt khoảng 43,6 tạ/ha. Vụ Hè Thu năm 2022, diện tích gieo trồng 229 ha; đã tiếp nhận và phân bổ giống lúa được hỗ trợ do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn 5.446 kg. Cây lạc, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 165 ha, năng suất lạc bình quân đạt khoảng 25 tạ/ha. Cây sắn, đã trồng 155 ha, hiện nay bà con đang tiếp tục chăm sóc cây trồng. Về rau màu, bà con đã thu hoạch xong một số loại cây rau màu vụ Đông -Xuân. Đã thực hiện một số mô hình dự án nhằm đánh giá tính thích nghi của các loại cây trồng, từng bước nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả đối với một số loại cây trồng[3]. Đang tiếp tục phối hợp với Thị Đoàn triển triển khai dự án ổi VietGAP với diện tích 05 ha; đã tập huấn vận hành truy suất nguồn gốc ổi; tổ chức ra mắt Tổ Hợp tác ổi VietGAP phường Hương Xuân và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ công bố giấy chứng nhận ổi VietGAP. Đã duy trì phát triển ổn định vùng chuyên canh rau màu các loại với diện tích 30 ha, tiếp tục thực hiện chuyển đổi 20 ha đất sản xuất lúa 2 vụ kém hiệu quả[4] sang trồng lạc. Đối với diện tích trồng ổi 48,5 ha trên địa bàn hiện nay bà con nhân dân đang chăm sóc và phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng đợt ngập úng vừa qua và đã có một số diện tích cho sản phẩm thu hoạch. Các mô hình trồng cây cảnh, trồng hoa, phát triển kinh tế vườn được bà con nhân dân tiếp tục đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm; công tác tiêm phòng đối với các loại gia súc và gia cầm được duy trì thực hiện nghiêm túc. Về nuôi trồng thủy sản, hiện nay trên địa bàn phường có 229 hộ nuôi cá lồng với số lượng 350 lồng cá  và 19 hộ nuôi cá ao hồ với diện tích 6,8 ha, ước sản lượng cá xuất bán trong 6 tháng đầu năm trên 150 tấn. Duy trì ổn định diện tích trồng rừng trên địa bàn với 408,54 ha; đã xây dựng phương án quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn trình thị xã phê duyệt. Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 50 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,61%.

Công tác quản lý đất đai được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không có trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng đất sai quy định. Hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2021. Thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đấu giá cấp quyền sử dụng đất.[5]

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 6 tháng năm 2022 tiếp tục được quan tâm[6].

Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, đã duy trì hoạt động của Tổ bảo vệ tài nguyên cát trên sông Bồ, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra bảo vệ tài nguyên, phòng chống các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bồ đoạn qua địa bàn. Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân để tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Đã tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 gắn với công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự công cộng, đảm bảo an toàn lưới điện, các phong trào xây dựng cơ quan xanh - sạch - thân thiện - văn minh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp,  Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường.

Về đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công, hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 1 công trình dự án[7] với tổng mức đầu tư 975 triệu đồng. Đối với các công trình UBND phường làm chủ đầu tư, hiện nay đang thi công 05 công trình[8] ước tổng mức đầu tư 13.618.857.000 đồng và đang chuẩn bị thi công 03 công trình[9] ước tổng mức đầu tư 6.846.968.000 đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên trên địa bàn phường ước thực hiện 750,679 triệu đồng (không tính nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất), đạt 59,1% so dự toán thị xã và 59,1% Nghị quyết HĐND phường giao.

2. Về văn hoá xã hội

Về giáo dục, các trường học đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, kết quả số lượng học sinh toàn phường duy trì 1.078 học sinh; tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp đạt 100%. Chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà được nâng lên.

Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh. Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được giám sát thường xuyên, thực hiện báo cáo hằng ngày theo quy định. Việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 được quan tâm và thực hiện đảm bảo theo quy định.[10]

Tiếp tục duy trì hoạt động của Đài truyền thanh phường. Đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại trường Mầm Non Hương Xuân. Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hoá trên địa bàn. Đã tham gia Lễ khai mạc và thi đấu các môn tại Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ IX năm 2022[11]. Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1/2022 với số lượng 31/97 người, đạt tỷ lệ 32%.

Triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng 14/14 nhà ở người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg[12]. Đã khởi công xây mới 3 nhà ở cho 01 hộ nghèo và 02 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN thị xã [13]; đã rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, khó khăn đề nghị tặng quà của niệm phật đường Song Liễu gồm 90 suất quà, ước 1 suất tương ứng 150.000 đồng. Phối hợp Hội Chữ Thập đỏ thị xã lập trao 100 suất quà cho các hộ khó khăn, ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn phường, ước 1 suất tương ứng 300.000 đồng. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng BTXH. Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ F0 (cách ly điều trị), F1 (cách ly y tế) 3 đợt chuyển cấp trên với tổng số 574 trường hợp, hiện đang chờ phê duyệt của cấp trên.

Về lao động – việc làm và tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, qua kết quả rà soát, tổng hợp thông tin lao động năm 2021 trên địa bàn phường với tổng số lao động tham gia làm việc là 7.132 người, số lao động qua đào tạo là 5.016 người, chiếm tỷ lệ 70,33%, số lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp là 5.854 lao động, chiếm tỷ lệ 82,1%. Đã quan tâm thực hiện trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, theo đó đã tổ chức 02 đợt hội thảo tư vấn giới thiệu đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đã có 4 trường hợp tham gia thị trường XKLĐ, hiện nay còn 11 trường hợp đang làm hồ sơ. Đã vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn phường tham gia Bảo hiểm y tế, đến nay có 9.758/9.841 người tham gia Bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 99,05%. Về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong 6 tháng đầu năm đã có 09 người tham gia mới, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 60 người.

3. Phát triển đô thị và xây dựng phường văn minh đô thị

Đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, quy hoạch phân khu phường Hương Xuân; đề xuất cấp trên xem xét điều chỉnh bổ sung một số điểm quy hoạch trên địa bàn[14].

Công tác chỉnh trang đô thị, ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng và đảm bảo hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được triển khai thực hiện thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 6m gồm 09 tuyến với chiều dài hơn 1,9 km, nhân dân đã tự nguyện hiến đất với tổng số diện tích 3.876m2 và tài sản trên đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động đắp đất cấp phối san nền với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng bê tông ngõ phố 30/35 tuyến (hoàn thành bê tông mặt đường) và đang chuẩn bị tiếp tục thi công thêm 09 tuyến.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện đã tạo bước tiến mạnh mẽ, từng bước đáp ứng những tiêu chí cần có của một phường văn minh đô thị[15].

Việc triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn luôn gắn với triển khai và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thiết thực[16]. Theo đó, việc duy trì thường xuyên ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng Chủ nhật trên địa bàn đã được UBND tỉnh xếp hạng đơn vị đứng thứ Hai toàn tỉnh về phong trào Chủ Nhật xanh. Bên cạnh đó hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh thực hiện trên địa bàn.

4. Quốc phòng an ninh

Đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, mật phục giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng gồm 93 đồng chí. Thực hiện công tác giao quân năm 2022 đạt chỉ tiêu giao[17]. Đã tổ chức điều động lực lượng dân quân tập điều lệnh và tham gia lễ ra quân huấn luyện, hội thi, hội thao quân sự và chính trị ở thị xã[18]. Đã hoàn thành tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường.

Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo được giữ vững. Về an toàn giao thông, xảy ra 09 vụ làm 07 người chết, 03 người bị thương, đã chuyển hồ sơ lên Công an thị xã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Về trật tự an toàn xã hội, đã xảy ra 04 vụ[19] và đã chuyển hồ sơ lên Công an thị xã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đã kiện toàn thành viên Ban BVDP của 02 Ô khu vực. Tổ chức ra mắt mô hình Tổ an ninh trật tự Hồ Thọ Sơn, tại tổ dân phố Thượng Khê.

Đã xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường; phối kết hợp Trạm Y tế làm sạch dữ liệu về tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19.

5. Công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc quy định; Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân luôn tuân thủ quy trình và tiến độ thời gian. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã, tỉnh; duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan phường.

Đã ban hành các văn bản để tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn phường trong thời gian tới[20].

6. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

6.1. Những tồn tại, hạn chế

- Tiến độ thực hiện công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm còn chậm; thu cấp quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm chưa thực hiện được.

- Tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trên địa bàn phường vẫn còn chậm do nhiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn một số trường hợp bà con nhân dân chưa chấp hành tốt các quy định về xây dựng, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra.

- Số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện chưa còn thấp, bên cạnh đó trong 6 tháng đầu năm có nhiều trường hợp ngưng tham gia.

- Tình hình mất an ninh trật tự, an toàn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là việc xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

6.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng chung của tình hình giá cả các mặt hàng biến động, tình hình thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến bất lợi, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, làm giảm giá trị thu nhập của nhân dân từ đó đã gây ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn.

+ Hiện nay mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định bắt đầu từ năm 2022 tăng từ 138.000đ/người lên 297.000đ/ người, trong khi tại thời điểm 6 tháng đầu năm điều kiện người dân gặp nhiều khó khăn do còn ảnh hưởng 1 phần của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai gây giảm nguồn thu nhập nên lượng người tham gia đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn giảm sút.

- Nguyên nhân chủ quan: Các tổ chức chính trị xã hội trong tổ dân phố còn thiếu sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhận thức của một số ít bộ phận nhân dân chưa đầy đủ làm hạn chế việc thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

+ Tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của một số ít bộ phận công chức chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách chậm chuyển biến khắc phục.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. Về kinh tế

1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đầu tư, mở rộng phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, ngành nghề thế mạnh hiện có; khuyến khích mở rộng dịch vụ phi nông nghiệp trong cách hợp tác xã, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH; phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến cuối năm đạt khoảng từ 250-300 tỷ đồng, tăng từ 16-16,5% so năm 2021.

2. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trên địa bàn, thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, động viên nhân dân mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ tín dụng bằng vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, khuyến khích các thành phần tổ, nhóm để phát triển những mặt hàng tiểu thủ công nghiệp hiện có như nhận gia công chế biến các mặt hàng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và mở rộng du nhập một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục phối hợp các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai công tác xây dựng Dự án “Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược” của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đến cuối năm đạt khoảng 160-165 tỷ đồng, tăng 15-15,5% so năm 2021.

3. Chỉ đạo các HTXNN thực hiện tốt các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng hệ thống kênh mương và trạm bơm điện cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất rau màu tại Xóm Trong – TDP Trung Thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng. Tiếp tục duy trì các vùng chuyên canh trên địa bàn, có định hướng chọn khu vực trồng cây ăn quả phù hợp theo quy hoạch, phấn đấu sớm đưa sản phẩm ổi Hương Xuân tham gia vào sàn thương mại điện tử. Tiếp tục mở rộng các mô hình chăn nuôi gia trại theo hướng hiệu quả, an toàn dịch gắn với đảm bảo công tác môi sinh, môi trường và mỹ quan đô thị; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Duy trì và mở rộng hoạt động các Câu lạc bộ, Tổ Hợp tác về phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản trên địa bàn; phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt từ 90-95 tỷ đồng, tăng từ 3,5-4% so năm 2021.

4. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan cấp trên thực hiện hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các công trình trên địa bàn phường[21].

Tiếp tục thực hiện giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch để phối hợp phòng ban thị xã có định hướng giải quyết hoàn thành việc đăng ký các thửa đất do UBND phường quản lý.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong xây dựng. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh về đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Phát huy có hiệu quả phong trào tự quản trong quần chúng nhân dân trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng đường bê tông ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 6m; thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm đối với những tuyến đường đủ điều kiện; những tuyến đường khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng thì thực hiện theo cơ chế đảm bảo nền đường rộng từ 4,5m đến dưới 6m với ngân sách của thị xã và nhân dân đóng góp. Tiếp tục đốc thúc tiến độ thi công các công trình do phường làm chủ đầu tư[22]. Phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tiếp tục thực hiện các dự án đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường[23].

Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối năm đạt từ 40-45 tỷ đồng.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 5-10%; phối hợp với các ban ngành đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các khu đất, phấn đấu thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 40 tỷ đồng. Huy động khai thác tối đa các nguồn thu. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn về xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành.

II. Về văn hóa xã hội

1. Các trường học trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ cho năm học mới 2022-2023. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

2. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 12,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 3,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho toàn dân theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch tham gia Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ IX năm 2022, huy động lực lượng vận động viên môn bóng đá tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Tiếp tục phát động các phong trào về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phấn đấu dến cuối năm có trên 98% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh và đạt chuẩn gia đình văn hoá, 100% tổ dân phố và cơ quan đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa giai đoạn.

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, diện BTXH trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2022.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia hoạt động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu đến cuối năm có từ 15-20 người tham gia thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm đạt mức 70,5%, lao động phi nông nghiệp chiếm 83%.

Tiếp tục vận động hộ gia đình trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, vận động tham gia BHXH tự nguyện tăng mới đến cuối năm đạt từ 50-60 người. Triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm xuống còn 3,1% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025).

III. Phát triển đô thị và xây dựng phường văn minh đô thị

1. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, “xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ nhật xanh” …

2. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị và huy động nhân dân đóng góp xây dựng bê tông ngõ phố đối với các tuyến còn lại trên địa bàn theo cơ chế mở trên cơ sở thực tế hiện nay, qua đó phấn đấu đến hết năm 2022 cơ bản hoàn thành bê tông ngõ phố trên địa bàn phường; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng khác như xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố.

3. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá góp phần tiến tới thực hiện đạt các tiêu chí trong lộ trình Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

IV. Công tác nội chính

1.  Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường. Thực hiện nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

2. Tăng cường chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc văn hóa giao tiếp trong công sở, giao tiếp với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

3. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian nắng nóng gay gắt. Chuẩn bị các điều kiện vật chất, sửa chữa phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống lụt, bão năm 2022.

Duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình tự quản để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyển, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Tập trung lực lượng để đẩy mạnh thực hiện làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc quốc gia về dân cư; Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy giao HĐND, UBND, Mặt trận các đoàn thể căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ để cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, nhằm triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 ở địa phương.

Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, khối dân vận giúp Đảng ủy theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết và báo cáo tiến độ, kết quả để Ban Thường vụ kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

 


 [1] ảnh hưởng của đợt mưa lớn thời điểm 31/3-03/4/2022 gây ngập úng thiệt hại trên một số loại cây trồng, đối với cây lúa diện tích thiệt hại 71,6902 ha (từ 30-70% là 34,4639 ha, >70% là 37,2263 ha); đối với cây sắn, diện tích thiệt hại 44,260 ha (từ 30-70% là 15,530 ha, >70% là 28,73 ha); đối với rau màu diện tích thiệt hại 30,8 ha (từ 30-70% là 8,14 ha, >70% là 22,6 ha). Theo đó đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định 02 cho bà con nhân dân.

 [2] giảm 11,69 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2020-2021.

 [3] Đối với cây lúa vụ Đông Xuân, sản xuất sản phẩm nông nghiệp lúa hữu cơ 01 ha, mô hình khảo nghiệm giống lúa J02 diện tích 28,5 ha gồm các địa điểm: Vùng Cửa Trộ 12,5ha, Bờ Sơn 05ha, Mồ Oan 6,7ha, Kim Bồng 4,3ha ; Mô hình trồng tràm dược liệu 6,8 ha ở xứ đồng Trạng, Bút Bút, Rẫy ông Vấn ở TDP Liễu Nam. Cây lúa vụ Hè Thu, ứng dụng mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR97 ở vùng Vịnh 01ha, mô hình khảo nghiệm giống lúa HG244 vùng Ông Chỗ 02 ha, mô hình giống lúa HN6 ở xứ đồng Cây Xoài 03ha.

[4] ở các vùng Đưng Liểu Thượng, Bụi Tràm, Mồ Bới, Tiến Tiến, Cây Sen.

[5] UBND tỉnh đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho TTPTQĐ thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất đối với khu xen ghép TDP Thanh Lương 4 (02 lô), TDP Thanh Tiên (03 lô), khu dân cư Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân (10 lô, diện tích 0,33ha). Đối với khu quy hoạch TDP Thanh Lương 4 và khu dân cư Xuân Tháp giai đoạn 2 hiện nay UBND phường đang phối hợp với các phòng ban liên quan thị xã hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai hạ tầng bố trí tái định cư và đấu cấp quyền.

[6] Đã cấp đổi được 41 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nâng tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở lên 323/392 giấy cấp mới đạt tỷ lệ 82,34% và 839/1333 giấy cấp đổi đạt tỷ lệ 62,94%.

Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đã cấp đổi được 02 giấy chứng nhận, cấp mới được 03 giấy chứng nhận, nâng số lượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp là cấp mới 169/176 giấy, cấp đổi 4393/5927 giấy; trên cơ sở thực tế, UBND phường đã xây dựng kế hoạch làm việc với từng tổ dân phố để rà soát từng hộ gia đình, tiến hành hướng dẫn, lập thủ tục hồ sơ theo quy định; hiện nay UBND phường đang phân loại những hồ sơ thuận lợi để hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp gửi thị xã.

[7] Đường ngang nối xóm mới, TDP Thanh Lương 3

[8] Nâng cấp mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ; Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ phường Hương Xuân; Bê tông ngõ phố năm 2021 (Đợt 4); Bê tông ngõ phố năm 2021 (Đợt 5); Hạ tầng khu dân cư xen ghép TDP Thượng Khê.

[9] Nhà Văn hóa Trung tâm phường Hương Xuân; Sửa chữa Trường TH Số 1 Hương Xuân; Bê tông ngõ phố năm 2022 (Đợt 1).

[10] Tính đến nay, Mũi 1: 6909/6926 = 99,74  % (còn 17 chưa tiêm lý do chống chỉ định); Mũi 2:  6909/6909 = 100%; Mũi 3: 4273/6909 = 61,85%; Mũi 4: 1026/6909 = 14,85%; Học sinh NKT từ 12 đến dưới 17 tuổi mũi 1,2: 341/341 = 100%, Học sinh NKT từ  < 12 tuổi Mũi 1: 52/95 = 54,73%; Học sinh tiểu học Hương Xuân 1: 92/195 = 47,18%, Học sinh tiểu học Hương Xuân 2: 208/393 = 52,9%.

 [11] Tham gia môn đua ghe và bơi lội (đạt 01 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 05 huy chương đồng); giải bi sắt, cầu lông, bơi lội, đua ghe, kéo co, điền kinh; kết quả môn Bi sắt: đạt giải Ba đôi nam; môn bơi lội: đạt 01 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 05 huy chương đồng; môn Kéo co: Đạt giải Ba (kéo co nam) và giải Ba (kéo co nữ); môn Điền kinh: Đạt huy 01 chương vàng chạy 100m nữ.

[12] Có 04 trường hợp xây dựng mới, 10 trường hợp sửa chữa. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai xây mới, sửa chữa cho 31 trường hợp đã được UBND thị xã phê duyệt trong năm 2022.

[13] với tổng kinh phí 120.000.0000đ (40.000.000đ/hộ)

 [14] Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

[15] đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án về chỉnh trang đô thị như nâng cấp, mở rộng, xây dựng bê tông các tuyến giao thông trên địa bàn, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.

[16] Phong trào xây dựng “Cơ quan Xanh – Sạch – Thân thiện – Văn minh” đối với các cơ quan đơn vị, phong trào xây dựng các tuyến đường văn minh Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

[17] gồm 9 nghĩa vụ quân sự và 04 nghĩa vụ công an.

[18] kết quả đạt giải nhất về giáo án chính trị, 1 giải nhì điều lệnh của b Trưởng DQCĐ, giải 3 về mô hình học cụ.

[19] 1 vụ cướp tiền tại Quốc lộ 1A – TDP Xuân Tháp, 02 vụ cố ý gây thương tích (1 vụ tại TDP Thanh Lương 4, 1 vụ tại TDP Thượng Khê), 02 vụ mất cắp tại TDP Liểu Nam.

[20] - Nghị quyết số 48-NQ/ĐU, ngày 23/5/2022 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Hương Xuân giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 49-NQ/ĐU, ngày 23/5/2022 về chuyển đổi số phường Hương Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 93/QĐ-UBND, ngày 23/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của phường Hương Xuân;

- Chương trình số 01/CT-UBND, ngày 23/5/2022 về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số phường Hương Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 934/QĐ-UBND, ngày 02/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của phường, phân công công chức kiêm nhiệm nhiệm vụ chuyển đổi số - an toàn thông tin mạng; đồng thời UBND phường đã thành lập 8 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 8 tổ dân phố.

[21] dự án đường 19/5, dự án Cầu ông Ân, khu dân cư Xuân Tháp giai đoạn 2, khu phức hợp sản xuất nguyên dược liệu của công ty sinh dược phẩm Hera và các công trình dự án khác ược triển khai trên địa bàn…

[22] Nâng cấp mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ; Bê tông ngõ phố; Hạ tầng khu dân cư xen ghép TDP Thượng Khê; Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ phường. Tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình: Sửa chữa Trường TH Số 1 Hương Xuân; Nhà Văn hóa Trung tâm phường Hương Xuân.

[23] Đường 19/5 (Đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân); Khu TĐC phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế (phục vụ dự án đường bộ cao tốc Cam lộ - La Sơn); Hạ tầng khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4; phối hợp Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan lập hồ sơ đầu tư kè Thanh Lương 2 (đoạn từ Cô Mộ đến giáp Hương Văn).

 

Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.229
Truy câp hiện tại 6.766