Tìm kiếm tin tức
Hoàn thiện 2 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
Ngày cập nhật 16/12/2019

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thành Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững.

Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Phó Thủ tướng cho rằng, trong các năm qua, nhất là trong 3 năm gần đây, việc xây dựng, triển khai các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
 
Năm 2020, vẫn còn có Nghị quyết nhằm tiếp tục các nỗ lực cải cách, trong đó cần xác định những giải pháp, nhiệm vụ rất thiết thực, cụ thể nhất là tại những lĩnh vực, hoạt động còn nhiều dư địa cải cách (như về hóa đơn doanh nghiệp, thuế môn bài, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành...), nhằm tạo những chuyển biến thực chất trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đối với các vướng mắc từ các luật, cũng cần thiết có tổng hợp, đánh giá và kiến nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa.
 
Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các Thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2019 để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2019.
 
Đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực; chưa cần trình Chính phủ tháng 1/2020. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo trong năm 2020, sẽ chỉ tổ chức 1 Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị.
Theo baochinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.983
Truy câp hiện tại 858