Tìm kiếm tin tức
Tăng cường giải quyết liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 18/07/2023
Ảnh minh hoạ

Ngày 15/6/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định về quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"; “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, sau thời gian thí điểm tại 2 địa phương Hà Nam và TP. Hà Nội, 2 nhóm dịch vụ công này được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 15/6/2023. Theo quy định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với người chết thuộc 6 trường hợp.

Số này bao gồm: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên.

Nhóm tiếp theo là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Từ ngày 15/6/2023, cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên có đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, hoặc thuộc trường hợp 6 nêu trên được cơ quan có thẩm quyền chuyển Trích lục khai tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông, đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Trên cơ sở đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

Đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc giải quyết liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng” giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Thu Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.959.207
Truy câp hiện tại 277