Tìm kiếm tin tức
UBND Phường Hương Xuân tổ chức họp Hội đồng xác định dạng tật và Mức độ khuyết tật
Ngày cập nhật 18/08/2023

           Sáng ngày 16/8/2023, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng Xác định dạng tật và Mức độ khuyết tật phường đã tổ chức họp xét cho 05 trường hợp. Qua phỏng vấn trực tiếp các đối tượng và thân nhân đối tượng, đồng thời đối chiếu các hồ sơ kèm theo của cơ quan y tế có thẩm quyền, hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật phường đã thống nhất kết luận có  01 trường hợp thuộc dạng khuyết tật nhìn, 02 trường hợp thuộc dạng khuyết tật vận đồng, 02 trường hợp thuộc dạng khuyết tật khác. Về mức độ khuyết tật: có 01 trường hợp khuyết tật nhẹ và 04 trường hợp khuyết tật nặng. Sau phiên họp, Hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật phường giao trách nhiệm công chức Văn hoá xã hội hoàn thiện các thủ tục theo quy định và hướng dẫn các đối tượng lập các thủ tục hồ sơ hưởng chế độ Bảo trợ xã hôị hàng tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện./.

Thu Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.917.579
Truy câp hiện tại 392