Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 06/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2023 trên địa bàn phường Hương Xuân.
Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn phường.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.852
Truy câp hiện tại 6.912