Tìm kiếm tin tức
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN QUÝ II/2022
Ngày cập nhật 12/10/2022

Tổng số lượt giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường qua các lĩnh vực tính từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022 như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

540

540

75

439

26

0

0

0

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

30

30

25

0

5

0

0

0

2

Chứng thực

210

210

4

205

1

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

18

11

3

0

8

7

5

2

4

Hộ tịch

379

379

73

302

4

0

0

0

5

Thi đua - Khen thưởng

1

1

1

0

0

0

0

0

 

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.567.202
Truy câp hiện tại 299