Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy phường Hương Xuân đã tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Giai đoạn 2023 – 2025
Ngày cập nhật 30/08/2023

Ngày 25/8/2023 Đảng ủy phường Hương Xuân đã tổ chức hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường Giai đoạn 2023 – 2025. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huy – Thị ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã; đồng chí Phan Huy Hoàng – Phó trưởng phòng; đồng chí Hoàng Đình Thống –Phó trưởng phòng cùng các quý thầy cô phụ trách các bậc học và chuyên môn phòng giáo dục và đào tạo thị xã.

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Giang – Thị ủy viên, bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường đánh giá: Trong những năm qua, nhất là khi có Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 07/6/2021 của Thị uỷ Hương Trà về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh uỷ về “xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lương cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; được sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự quan tâm của Mặt trận các đoàn thể phường trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong trường học, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu, tâm huyết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và sự phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân phường Hương Xuân, công tác giáo dục và đào tạo phường nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, chuẩn hoá về trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới đào tạo. Cơ sở vật chất các trường tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, môi trường giáo dục được xây dựng theo hướng thân thiện, xanh, sạch, đẹp an toàn, công tác an ninh, an toàn trường học được giữ vững. Công tác huy động và duy trì số lượng đạt kết quả đề ra đối với các cấp học trên địa bàn phường. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường Mầm non được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn có sự chuyển biến tích cực. Tiếp tục giữ vững và duy trì đơn vị đạt chuẩn phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập Xoá mù mức độ 2. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm đúng mức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo của địa phương vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Cơ sở vật chất đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới mục tiêu giáo dục. Vẫn còn nhiều điểm lẻ ở trường mầm non, diện tích phòng học nhỏ; khối nhà hai tầng trường Tiểu học số 2 đã xuống cấp, tất cả các trường đều chưa có nhà đa năng. Chất lượng đại trà, mũi nhọn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, học sinh tiểu học không hoàn thành chương trình lớp học và chương trình tiểu học. Việc đánh giá, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm. Công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực xây dựng trường lớp vẫn còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế đó là vai trò của Hội đồng giáo dục của phường chưa thể hiện rõ nét. Trong thời gian qua nguồn thu ngân sách của địa phương gặp rất nhiều khó khăn do đó ngân sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho ngành giáo dục còn hạn chế, chủ yếu trông chờ vào ngân sách đầu tư của thị xã. Công tác đổi mới, sáng tạo trong cán bộ quản lý 03 cấp còn chậm; Một số giáo viên có năng lực, trình độ nhưng đôi lúc còn thiếu sự nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhà trường, cá biệt có học sinh thi đầu vào THPT bị điểm liệt. Nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh về giáo dục, đào tạo nghề chưa đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng, động cơ, thái độ học tập của học sinh.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng “xã hội học tập”, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ số lượng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ, tâm huyết, phẩm chất, đạo đức; tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xoá mù chữ. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, kỷ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025 để phấn đấu thực hiện:

(1) Đối với giáo dục mầm non: Huy động ít nhất 43% trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi (nhà trẻ) được đến trường, 98% trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo (trong đó, 100% trẻ 5 đến dưới 6 tuổi được học mẫu giáo); 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non (trừ trường hợp thiểu năng trí tuệ, khuyết tật). Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; hàng năm, tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì dưới mức 2%, tỉ lệ trẻ đạt danh hiệu “Bé ngoan” cuối năm” duy trì >99%. Phấn đấu trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2023 - 2024 và phấn đấu đến năm 2025 trường mầm non nằm trong TOP 03 trường đứng đầu về chất lượng giáo dục của thị xã.

(2) Đối với giáo dục phổ thông

- Giáo dục tiểu học: Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (duy trì không có học sinh bỏ học giữa chừng); 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phấn đấu đến năm 2024 được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học số 1; năm 2025 đối với trường Tiểu học số 2. 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng việc gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống; coi trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; phấn đấu xã hội hóa để học sinh lớp 3 đến lớp 5 của trường tiểu học số1trên 90% học sinh và trường tiểu học số 2 ít nhất 50% học sinh được trang bị kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước. Hằng năm, tỷ lệ học sinh “Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập” đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành (chưa đạt) dưới mức 0,5%. Đến năm 2025 cả 02 trường tiểu học nằm trong TOP 5 trường đứng đầu về chất lượng giáo dục của thị xã.

- Giáo dục trung học cơ sở: Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Phấn đấu hằng năm có từ  90% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT và dưới 10% học sinh đi học nghề dài hạn và học trung cấp chuyên nghiệp. Hằng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ học sinh yếu, kém dưới 1,5%. Phấn đấu trường THCS Nguyễn Khánh Toàn được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2023-2024. Đến năm 2025 trường THCS Nguyễn Khánh Toàn nằm trong TOP 3 trường đứng đầu về chất lượng giáo dục của thị xã.

 - Giáo dục mũi nhọn: Chất lượng mũi nhọn các trường  năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu hàng năm có từ 3-4 em đậu vào các trường THCS, THPT chất lượng cao.

(3) Đối với Giáo viên: Hằng năm, có từ 98% trở lên cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Luật giáo dục năm 2019, trong đó có từ 25-30% trên chuẩn.

(4) Hàng năm có 100% chi bộ trường học được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; không có đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ”.

(5) Xây dựng xã hội học tập: Chú trọng phát triển các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các hình thức học tập linh hoạt, tự học, tự bồi dưỡng thông qua công nghệ số. Duy trì đạt chuẩn phổ cập xoá mù mức độ 2, trong đó: Tỉ lệ số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 từ 99,5% trở lên và mức độ 2 từ 99,1% trở lên; Mọi người dân trong phường thường xuyên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được cập nhật thông tin thời sự nổi bật, được tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để áp dụng trong lao động sản xuất, được trang bị các kiến thức và kỹ năm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Duy trì hoạt động hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng và hằng năm được cấp trên đánh giá xếp loại đạt mức Tốt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.610.324
Truy câp hiện tại 245