Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra, làm việc giải quyết các trường hợp ảnh hưởng đất và tài sản trên đất phát sinh do điều chỉnh một số hạng mục của dự án đường Cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 26/04/2021
Kiểm tra thực địa

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, UBND phường đã mời các thành phần liên quan tiến hành kiểm tra, làm việc giải quyết các trường hợp ảnh hưởng đất và tài sản trên đất phát sinh do điều chỉnh một số hạng mục của dự án đường Cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Xuân.

 

Theo đó, UBND phường đã mời đại điện phòng TN&MT thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã Hương Trà, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, BTCB-TT TDP Thượng Khê và 05 hộ dân liên quan tiến hành kiểm đếm thực tế diện tích và phạm vi ảnh hưởng. Qua kiêm kê đã lập biên bản bổ sung phần tài sản trên đất bị ảnh hưởng cho 01 trường hợp hộ ông Phan Phúc và 04 trường hợp còn lại gồm ông Cao Văn Lành, Ngô Thuận, bà Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Chắc đã đề nghị về phía Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cung cấp hồ sơ thiết kế phần điều chỉnh để TT PTQĐ làm việc với đơn vị tư vấn đo đạc thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ đền bù cho bà con.

 

Nguyễn Hữu Trình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.238
Truy câp hiện tại 943