Tìm kiếm tin tức
Phường Hương Xuân tiến hành niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 07/05/2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015. Ngày 11 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Ngoài việc niêm yết danh sách cử tri toàn phường tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường (232 Lý Nhân Tông). Tại các Tổ bầu cử cũng đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri trong Tổ để cử tri kiểm tra và điều chỉnh, bổ sung nếu có sai, sót nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri trong tham gia Cuộc bầu cử.

Theo đó, TDP Thượng Khê được niêm yết tại nhà công động TDP; TDP Liễu Nam được niêm yết tại trụ sở HTX Nông nghiệp Tây Xuân; TDP Trung Thôn được niêm yết tại nhà cộng đồng TDP; TDP Xuân Tháp được niêm yết tại nhà cộng đồng Xóm Tháp và Xuân Đài; TDP Thanh Tiên được niêm yết tại trụ sở HTX Nông nghiệp Đông Xuân; TDP Thanh Lương 2 được niêm yết tại nhà cộng đồng TDP; TDP Thanh Lương 3 được niêm yết tại Đình phe 3; TDP Thanh Lương 4 được niêm yết tại nhà cộng đồng TDP.

Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.092
Truy câp hiện tại 892