Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch KTXH 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022
Ngày cập nhật 19/08/2022

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã có bước phục hồi rõ rệt, tuy nhiên do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kết hợp với sự biến đổi thất thường của khí hậu đã tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân;  dưới dây, UBND phường Hương Xuân đánh giá sơ bộ ước thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022:

I. Về phát triển kinh tế:

1. Phát triển dịch vụ: Hoạt động dịch vụ thương mại đang từng bước phục hồi, mặc dù trong 3 tháng đầu năm tình hình dịch vẫn có phần phức tạp tuy nhiên nằm trong tầm kiểm soát nên hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn chịu sự tác động không lớn lắm; hiện đang duy trì hoạt động 02 doanh nghiệp và 360 cơ sở, hộ cá thể kinh doanh trên mặt hàng chính như ăn uống giải khát, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, mua bán hàng hóa nông sản... Bên cạnh đó hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp của các HTX NN trên địa bàn đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân. Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt trên 120 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,1%.

2. Tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề: Tiếp tục duy trì ổn định 07 Công ty TNHH, 212 cơ sở, hộ cá thể (tăng 4 hộ cá thể so với cuối năm 2021)  hoạt động trên ở các lĩnh vực: Xây dựng, cơ khí, đúc bờ lô, may mặc, mộc mỹ nghệ – dân dụng, dày da,..., trong đó có 03 công ty kinh doanh kết hợp 02 lĩnh vực mộc mỹ nghệ và xây dựng. Ước giá trị sản xuất ngành CN-TTCN và xây dựng trong 6 tháng đầu năm đạt gần 85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,33%.

3. Phát triển nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản: Trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2021-2022 được tiến hành trong điều kiện thời tiết phức tạp[1], toàn phường gieo cấy 229,3 ha lúa, năng suất bình quân đạt 53,89tạ/ha, giảm 11,69 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2020-2021, sản lượng đạt 1.235,7 tấn; cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân, KH1 và HT1, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 100%. Duy trì sản xuất mô hình lúa hữu cơ với diện tích 01 ha (03 hộ tham gia sản xuất), năng suất đạt khoảng 43,6 tạ/ha. Ước tổng sản lượng lương thực trên một số cây trồng chủ yếu đạt khoảng từ 1.700 tấn (giảm 200 tấn so với vụ Đông Xuân 2020-2021).

Vụ Hè Thu năm 2022, diện tích gieo trồng 229 ha, gieo sạ đúng khung lịch thời vụ; đã tiếp nhận và phân bổ giống lúa được hỗ trợ do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn 5.446 kg gồm các loại giống KD18, HN6, KD đột biến.

Cây lạc: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 165 ha, năng suất lạc bình quân đạt khoảng 25 tạ/ha. Cây sắn: Đã trồng 155 ha, hiện nay bà con đang tiếp tục chăm sóc cây trồng.

Rau màu: Hiện nay bà con đã thu hoạch xong một số loại cây rau màu vụ Đông -Xuân. Đã tiếp tục trồng 08 ha kê, 08 ha ớt, 05 ha ngô và một số hoa màu khác như: bầu, mướp, dưa leo, hành lá với diện tích khoảng 30 ha tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Xuân. Tuy nhiên, do có một số diện tích bị ngập úng  nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng và nguồn thu từ sản xuất rau màu của bà con.

+Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Trong công tác chăm sóc bảo vệ thực vật đối với cây lúa, hiện nay các HTX nông nghiệp trên địa bàn đã đưa vào ứng dụng mô hình phun thuốc bằng máy bay không người lái; thực hiện một số mô hình dự án nhằm đánh giá tính thích nghi của các loại cây trồng, từng bước nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả đối với một số loại cây trồng[2]. Đang tiếp tục phối hợp với Thị  Đoàn triển triển khai dự án ổi VietGAP với diện tích 05 ha ở TDP Trung Thôn, phường Hương Xuân. Ngày 18/5/2022 Công ty tư vấn đào tạo Chất lượng Việt ở Đà Nẵng đã tập huấn vận hành truy suất nguồn gốc ổi; tổ chức ra mắt Tổ Hợp tác ổi VietGAP phường Hương Xuân và đang hoàn thiện hồ sơ nhãn mác sản phẩm ổi cho bà con.

+ Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Duy trì phát triển ổn định vùng chuyên canh rau màu các loại với diện tích 30 ha. Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục thực hiện chuyển đổi 20ha đất sản xuất lúa 2 vụ kém hiệu quả ở các vùng Đưng Liểu Thượng, Bụi Tràm, Mồ Bới, Tiến Tiến, Cây Sen sang trồng lạc. Đối với diện tích trồng ổi 48,5ha trên địa bàn hiện nay bà con nhân dân đang chăm sóc và phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng đợt ngập úng vừa qua và đã có một số diện tích cho sản phẩm thu hoạch. Các mô hình trồng cây cảnh, trồng hoa, phát triển kinh tế vườn được bà con nhân dân tiếp tục đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ước giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 150 triệu đồng.

+ Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 62 con, bò 51 con, dê 65 con, lợn 1.985 con, tổng đàn gia cầm 22.120 con. Công tác tiêm phòng đối với các loại gia súc và gia cầm vẫn được duy trì thực hiện nghiêm túc. Thủy sản: Hiện nay trên địa bàn phường có 229 hộ nuôi cá lồng với số lượng 350 lồng cá  và 19 hộ nuôi cá ao hồ với diện tích 6,8 ha, ước sản lượng cá xuất bán trong 6 tháng đầu năm trên 150 tấn.

+ Lâm nghiệp: Duy trì ổn định diện tích trồng rừng trên địa bàn với 408.54 ha. Đã xây dựng phương án quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn trình thị xã phê duyệt. Đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chuẩn bị tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

 Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 50 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,61%.

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường:

+ Công tác quản lý đất đai: Được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không có trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng đất sai quy định. Hoàn thiện công tác Thống kê đất đai năm 2021. Phối hợp phòng Tài nguyên môi trường thị xã và đơn vị tư vấn triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến 2050 và quy hoạch phân khu phường Hương Xuân.

- Về giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án: Đã phối hợp Trung Tâm PTQĐ tổ chức công khai lấy ý kiến phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình đường 19/5, dự án Cầu ông Ân, khu dân cư Xuân Tháp giai đoạn 2; phối hợp thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ  đất và tài sản trên đất cho 01 tổ chức và 38 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu dược liệu Hêra với số tiền là 3.134.342.000 đồng; chi trả tiền bồi thường GPMB cho 05 hộ ảnh hưởng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn với số tiền trên 62.859.000 đồng.

- Công tác quy hoạch đấu giá cấp quyền sử dụng đất: UBND tỉnh đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho TTPTQĐ thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất đối với khu xen ghép TDP Thanh Lương 4 (02 lô), TDP Thanh Tiên (03 lô), khu dân cư Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân (10 lô, diện tích 0,33ha). Đối với khu quy hoạch TPP Thanh Lương 4 và khu dân cư Xuân Tháp giai đoạn 2 hiện nay UBN phường đang phối hợp với các phòng ban liên quan thị xã hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai hạ tầng bố trí tái định cư và đấu cấp quyền.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã cấp đổi được 41 giấy (16 cấp mới; 25 cấp đổi) chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Đến nay, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên địa bàn phường đã được cấp, đổi như sau: Đất ở, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 323/392 giấy đạt tỷ lệ 82,34%, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 839/1333 giấy đạt tỷ lệ 62,94%; đất tổ chức 10/12 giấy; đất tín ngưỡng 90/108 giấy; đất nuôi trồng thủy sản 17/17 giấy; đất nông nghiệp cấp mới 166/176 giấy, đất nông nghiệp cấp đổi 4391/5927 giấy.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSDĐ, UBND phường đã tiến hành rà soát, lập danh sách các trường hợp thửa đất chưa kê khai đăng ký cấp giấy, cấp đổi Giấy chứng nhận trên địa bàn (phân theo từng nhóm đối tượng: hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư và theo từng loại đất: đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất tín ngưỡng..) báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

+ Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Duy trì hoạt động của Tổ bảo vệ tài nguyên cát trên sông Bồ, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra bảo vệ tài nguyên, phòng chống các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Bồ đoạn qua địa bàn phường Hương Xuân.

Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân để tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, duy trì có nề nếp công tác thu gom rác thải, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 145 chuyến vận chuyển với khối lượng 752 tấn.  Đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 gắn với công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự công cộng, đảm bảo an toàn lưới điện, các phong trào xây dựng cơ quan xanh - sạch - thân thiện - văn minh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp,  Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường.

5. Đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công 06 công trình dự án, trong đó có 02công trình đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư  54.974.563.000 đồng (có danh mục kèm theo).

- Đối với các công trình UBND phường làm chủ đầu tư, hiện nay đang thi công 05 công trình tổng mức đầu tư 13.618.857.000 đồng và đang chuẩn bị thi công 03 công trình, ước tổng mức đầu tư 6.846.968.000 đồng (có danh mục kèm theo).

6. Tài chính, ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 750,679 triệu đồng (không tính nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất), đạt 59,1% so dự toán thị xã và 59,1% Nghị quyết HĐND phường giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước phường trên địa bàn 6 tháng đầu năm đưa vào cân đối ước đạt 6.402,856 triệu đồng, đạt 49,6% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường giao gồm các khoản thu sau: Thu ngân sách phường hưởng 100% là 216,762 triệu đồng đạt 49,8%  so dự toán; các khoản thu thuế phường hưởng 100% là 246,432 triệu đồng đạt 93% so dự toán; các khoản thuế phân chia theo tỉ lệ % là 222, 522 triệu đồng đạt 4,5% so dự toán; thu bổ sung cân đối ngân sách 2.040,0 triệu đồng đạt 49,9% so dự toán; thu chuyển nguồn: 3.677,139 triệu đồng.

* Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước 4.622,7 triệu đồng, đạt  35,8% so dự toán.

II. Về văn hoá xã hội:

1. Giáo dục-Đào tạo:

Các trường học đã hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022, kết quả số lượng học sinh toàn phường duy trì 1.078 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp đạt 100%. Về giao lưu học năng khiếu các cấp đạt 58 giải cá nhân (về giải văn hóa đạt 54 giải và 04 giải hoạt động ngoài giờ) cấp tỉnh và thị xã [3], 06 giải tập thể cấp thị xã. Chất lượng đại trà: Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 639/641, đạt tỷ lệ 99,69%[4].Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn về học lực giỏi có 132/437 học sinh đạt 30,2%; khá có 153/437 học sinh, đạt 35%; về hạnh kiểm loại tốt 403/437 học sinh, đạt 92,2%; loại khá có 34/437 học sinh, đạt 7,8%. Trường Mầm non huy động trẻ 488/787, đạt tỷ lệ 62%, trong đó nhóm mẫu giáo 366/403, đạt 90,81%; nhóm nhà trẻ 122/384 đạt 31,77%; trẻ 5 tuổi là 140/141; đạt 99,3% cháu ngoan Bác Hồ; tỷ lệ chuyên cần 81,45%, tỷ lệ bé ngoan cuối năm 92,3%.

2. Y tế-Dân số:

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Trong 6 tháng đầu năm đã khám chữa bệnh cho 4.580 lượt người, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 02 đợt/12 cơ sở, giám sát lễ hội 6 lượt, kết quả không có trường hợp vi phạm.

- Công tác DS/KHHGĐ: Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ, tỷ lệ CPR 806/1176 đạt 68,5 %; số trẻ sinh ra 43 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 7 cháu chiếm 16,3 %. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 21/552 cháu chiếm tỷ lệ 3,8%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng 54/58 trẻ, đạt 93%.

- Công tác phòng chống dịch Covit-19 được giám sát thường xuyên, thực hiện báo cáo hằng ngày theo quy định. Tổng số F0: 1074 Trong đó điều trị khỏi 1074, tổng số F1: 1597, đã hoàn thành cách ly 100%. Đã triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đạt tỷ lệ khá cao, tính đến nay: Mũi 1 : 6909/6926 = 99,74  % (còn 17 chưa tiêm lý do chống chỉ định); Mũi 2:  6909/6909 = 100%; Mũi 3: 4273/6909 = 61,85%; Mũi 4: 1026/6909 = 14,85%; Học sinh NKT từ 12 đến dưới 17 tuổi mũi 1,2  : 341/341 = 100%, Học sinh NKT từ  < 12 tuổi Mũi 1: 52/95 = 54,73%; Học sinh tiểu học Hương Xuân 1: 92/195 = 47,18%, Học sinh tiểu học Hương Xuân 2: 208/393 = 52,9%.

3. Văn hoá-Thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động của Đài truyền thanh phường, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, UBND phường đã phối hợp Phòng kinh tế tham mưu UBND thị xã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại khuôn viên trường Mầm Non Hương Xuân vào sáng ngày 07/02/2022. Đặt vòng hoa, dâng hương tại Bia chiến tích Khe Đâu vào ngày ngày 27/01/2022 (25/12/Tân Sửu) và tại Nghĩa trang liệt sĩ phường vào sáng ngày ngày 01/02/2022 (01/01 Nhâm Dần). Tổ chức thăm hỏi, dộng viên các niệm phật đường, chùa làng trên địa bàn nhân dịp Lễ Phật Đản, Phật lịch 2566.

Đã tham gia Lễ khai mạc và thi đấu các môn tại Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ IX năm 2022[5]. Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phục vụ đoàn giám sát Ban Kinh tế xã hội HĐND phường. Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1/2022 với số lượng 31/97 người, đạt tỷ lệ 32%.

4. Chính sách xã hội: Đã tiếp nhận và cấp phát kịp thời quà của TW-Tỉnh-Thị xã-Phường, các tổ chức đơn vị cho các đối tượng gia đình chính sách, Bà mẹ VNAH, BTXH, những hộ khó khăn, các gia đình có quân nhân đang tại ngũ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của phường qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên Đán gồm 1.775 suất với số tiền 618.350.000đ.

Triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng 14/14 nhà ở người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (04 trường hợp xây dựng mới, 10 trường hợp sửa chữa). Hiện nay, đang tiếp tục triển khai xây mới, sửa chữa cho 31 trường hợp đã được UBND thị xã phê duyệt trong năm 2022. Hoàn thành 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã có quyết định hưởng chi phí mai táng.

Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng BTXH[6]. Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ khuyết tật đặc biệt nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 25 trường hợp, tổng giá trị 2.500.000đ.

Phối hợp UBMTTQVN phường khởi công xây mới 3 nhà ở cho 01 hộ nghèo và 02 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN thị xã với tổng kinh phí 120.000.0000đ (40.000.000đ/hộ); rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, khó khăn đề nghị tặng quà của niệm phật đường Song Liểu gồm 90 suất quà, ước 1 suất tương ứng 150.000đ. Phối hợp Hội Chử Thập đỏ thị xã lập danh sách hộ khó khăn, ảnh hưởng thiên tai và tổ chức trao 100 suất quà, ước 1 suất tương ứng 300.000đ.

- Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ F0 (cách ly điều trị), F1 (cách ly y tế) 3 đợt  chuyển cấp trên với tổng số 574 trường hợp, hiện đang chờ phê duyệt của cấp trên.

 - Về lao động – việc làm và tham gia BHYT, BHXH tự nguyện: Đã Xây dựng kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 02 đợt hội thảo tư vấn giới thiệu đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đã có 4 trường hợp tham gia thị trường XKLĐ, hiện nay còn 11 trường hợp đang làm hồ sơ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 qua rà soát sơ bộ thông tin cung lao động trên địa bàn phường với tổng số lao động tham gia làm việc là 7.132 người, số lao động qua đào tạo là 5.016 người, chiếm tỷ lệ 70,33%, số lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp là 5.854 lao động, chiếm tỷ lệ 82,1%. Đã xác nhận cho 8 trường hợp lao động đăng ký học nghề tại các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên.

- Đã vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn phường tham gia Bảo hiểm y tế, đến nay có 9.758/9.852 người tham gia Bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 99,05%. Về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 6 tháng đầu năm đã có 09 người tham gia mới (có 48 trường hợp ngưng tham gia BHXH tự nguyện do mức đóng tăng), tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tính đến thời điểm hiện nay là 60 người.

III. Xây dựng phường văn minh đô thị

1. Thực hiện quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị:

- Đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, quy hoạch phân khu phường Hương Xuân; đề xuất cấp trên xem xét điều chỉnh bổ sung một số điểm quy hoạch trên địa bàn[7].

- Công tác chỉnh trang đô thị, ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng và đảm bảo hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được triển khai thực hiện thường xuyên. Nhìn chung các công trình xây dựng trên địa bàn thực hiện tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện tốt việc hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng các công trình dân sinh, từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng và được UBND thị xã Hương Trà cấp phép cho 33 trường hợp[8].

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào hiến đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 6m gồm 09 tuyến với với chiều dài hơn 1,9 km, nhân dân đã tự nguyện hiến đất với tổng số diện tích 3.876m2 và tài sản trên đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động đắp đất cấp phối san nền với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng bê tông ngõ phố 30/35 tuyến (hoàn thành bê tông mặt đường) và đang chuẩn bị tiếp tục thi công thêm 09 tuyến.

2. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được UBND phường phối hợp phòng ban chức năng thị xã đẩy mạnh thực hiện đã tạo bước tiến mạnh mẽ, từng bước đáp ứng những tiêu chí cần có của một phường văn minh đô thị. Cụ thể địa phương đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án về chỉnh trang đô thị như nâng cấp, mở rộng, xây dựng bê tông các tuyến giao thông trên địa bàn, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.

3. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Việc triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn luôn gắn với triển khai và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thiết thực[9], theo đó, việc duy trì thường xuyên ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng Chủ nhật trên địa bàn đã được UBND tỉnh xếp hạng đơn vị đứng thứ Hai toàn tỉnh về phong trào Chủ Nhật xanh. Bên cạnh đó hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh thực hiện trên địa bàn.

IV. Công tác Nội chính – Tổ chức

1. Quốc phòng:

- Tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển quân đợt 1 năm 2022 gồm 09 nghĩa vụ quân sự và 04 nghĩa vụ công an. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, lãnh đạo địa phương đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, giá trị 500.000đ/suất.

- Đã kiện toàn lực lượng dân quân nòng cốt phường năm 2022 đảm bảo số lượng và chất lượng gồm 93 đồng chí (cho ra 13 và kết nạp vào 13).

- Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi 17 với số lượng đăng ký 61, phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ với số lượng 486 người; phối hợp Ban CHQS thị xã Hương Trà tiến hành phúc tra quân nhân dự bị hạng 1 gồm 153 đồng chí trong đó có mặt tại địa phương 78, đi làm ăn xa 75.

- BCH Quân sự phường đã tổ chức điều động 16 lực lượng dân quân tập điều lệnh và tham gia lễ ra quân huấn luyện, hội thi, hội thao quân sự và chính trị ở thị xã, kết quả đạt giải nhất về giáo án chính trị, 1 giải nhì điều lệnh của b Trưởng DQCĐ, giải 3 về mô hình học cụ.

- Đang chuẩn bị các điều kiện cho công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường.

2. An ninh:

- Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo được giữ vững ổn định.

- Về an toàn giao thông, xảy ra 08 vụ làm 04 người chết, 04 người bị thương, đã chuyển hồ sơ lên Công an thị xã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

- Về trật tự an toàn xã hội, đã xảy ra 04 vụ: 1 vụ cướp tiền tại Quốc lộ 1A – TDP Xuân Tháp, 02 vụ cố ý gây thương tích (1 vụ tại TDP Thanh Lương 4, 1 vụ tại TDP Thượng Khê), 02 vụ mất cắp tại TDP Liểu Nam, đã chuyển hồ sơ lên Công an thị xã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đã tổ chức 92 lượt tuần tra mật phục và 27 lượt tuần tra ngăn chặn khai thác cát trái phép, kết quả chưa phát hiện vi phạm.

Về thực hiện hồ sơ cấp CCCD: Tiếp nhận 21 lượt, thu nhận 611 hồ sơ; xác thực định danh điện tử 142 hồ sơ, thông báo số định danh cá hân 2.951 trường hợp.

Đã kiện toàn thành viên Ban BVDP của 02 Ô khu vực. Tổ chức ra mắt mô hình Tổ an ninh trật tự Hồ Thọ Sơn, tại tổ dân phố Thượng Khê.

Đã xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường; phối kết hợp Trạm Y tế làm sạch dữ liệu về tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19.

3. Công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc quy định; Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân luôn tuân thủ quy trình và tiến độ thời gian. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã, tỉnh; duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan phường. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Chấp hành tốt công tác kiểm tra CCHC năm 2022 của Đoàn kiểm tra CCHC thị xã.

- Đã Xây dựng kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của phường Hương Xuân và Chương trình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số phường Hương Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của phường, phân công công chức kiêm nhiệm nhiệm vụ chuyển đổi số - an toàn thông tin mạng, đồng thời UBND phường đã thành lập 8 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 8 tổ dân phố.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND phường chú trọng. UBND phường duy trì lịch tiếp công dân vào ngày thứ Năm hàng tuần. Về đơn thư, khiếu nại tố cáo: Chưa phát sinh đơn.

4. Công tác tổ chức:

Đã ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND phường. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

Công đoàn cơ sở phường đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

Chỉ đạo các HTXNN trên địa bàn hoàn thành công tác Đại hội tổng kết năm đối với HTXNN Đông Xuân và Đại hội giữa nhiệm kỳ đối với HTXNN Tấy Xuân.

Thực hiện theo quyết định điều động của UBND thị xã, từ ngày 15/02/2022, UBND phường đã thực hiện chuyển đi 02 công chức Tài chính – Kế toán và tiếp nhận 01 công chức Tài chính – Kế toán từ đơn vị Hương Chữ chuyển đến; chấp hành lệnh điều động của Công an tỉnh đối với chức danh Phó Trưởng Công an phường. Tổ chức củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Chử Thập đỏ phường.

Công tác phối hợp giữa Chính quyền-Mặt trận, các đoàn thể được duy trì thường xuyên, luôn bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển KTXH-QPAN để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

B. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Những tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ thực hiện công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm còn chậm; thu cấp quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm chưa thực hiện được.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn một số trường hợp bà con nhân dân chưa chấp hành tốt các quy định về xây dựng, tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra.

- Số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện chưa còn thấp, bên cạnh đó trong 6 tháng đầu năm có nhiều trường hợp ngưng tham gia.

 2. Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân khách quan : Do ảnh hưởng chung của tình hình giá cả các mặt hàng biến động, tình hình thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến bất lợi, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, làm giảm giá trị thu nhập của nhân dân từ đó đã gây ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn.

- Hiện nay mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định bắt đầu từ năm 2022 tăng từ 138.000đ/người lên 297.000đ/ người, trong khi tại thời điểm 6 tháng đầu năm điều kiện người dân gặp nhiều khó khăn do còn ảnh hưởng 1 phần của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai gây giảm nguồn thu nhập nên lượng người tham gia đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn giảm sút.

+ Nguyên nhân chủ quan:

- Các tổ chức chính trị xã hội trong tổ dân phố còn thiếu sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhận thức của một số ít bộ phận nhân dân chưa đầy đủ làm hạn chế việc thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của một số ít bộ phận công chức chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách chậm chuyển biến khắc phục.

 

PHẦN THỨ HAI

CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2022

 

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã được Nghị quyết Đảng uỷ, HĐND phường thông qua, để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, UBND phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:    

I. Đẩy mạnh phát triển kinh tế: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ngành kinh tế mũi nhọn của phường; phấn đấu đến cuối năm đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân khoảng 14-15% so năm 2021.

1. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn phường; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đầu tư, mở rộng phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, ngành nghề thế mạnh hiện có; khuyến khích mở rộng dịch vụ phi nông nghiệp trong các HTX, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH; phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến cuối năm đạt khoảng từ 250-300 tỷ đồng, tăng từ 16-16,5% so năm 2021.

2. Thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, động viên nhân dân mạnh dạn đầu tư vốn,  sử dụng có hiệu quả các dịch vụ tín dụng bằng vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, khuyến khích các thành phần tổ, nhóm để phát triển những mặt hàng tiểu thủ công nghiệp hiện có như nhận gia công chế biến các mặt hàng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như mộc mỹ nghệ, may mặc, giày da, bánh kẹo....và mở rộng du nhập một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết được việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp tục phối hợp các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai công tác xây dựng Dự án “Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược” của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đến cuối năm đạt khoảng 160-165 tỷ đồng, tăng 15-15,5% so năm 2021.

3. Chỉ đạo các HTXNN trên địa bàn phát huy năng lực quản lý và điều hành, thực hiện tốt các khâu dịch vụ trong SXNN gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào trong sản xuất, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2022; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng hệ thống kênh mương và trạm bơm điện cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất rau màu tại Xóm Trong – TDP Trung Thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng. Tiếp tục duy trì các vùng chuyên canh trên địa bàn, có định hướng chọn khu vực trồng cây ăn quả phù hợp theo quy hoạch, phấn đấu sớm đưa sản phẩm ổi Hương Xuân tham gia vào sàn thương mại điện tử. Tiếp tục mở rộng các mô hình chăn nuôi gia trại theo hướng hiệu quả, an toàn dịch gắn với đảm bảo công tác môi sinh, môi trường và mỹ quan đô thị; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Duy trì và mở rộng hoạt động các Câu lạc bộ, Tổ Hợp tác về phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản trên địa bàn; phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt từ 90-95 tỷ đồng, tăng từ 3,5-4% so năm 2021.

4. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan cấp trên thực hiện hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các công trình dự án đường 19/5, dự án Cầu ông Ân, khu dân cư Xuân Tháp giai đoạn 2, khu phức hợp sản xuất nguyên dược liệu của công ty sinh dược phẩm Hera và các công trình ự án khác ược triển khai trên địa bàn…

Tiếp tục thực hiện giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên cơ sở rà soát các thửa đất đất ở, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nông nghiệp chưa được cấp đổi, chưa kê khai, còn vướng mắc trong cấp đổi để chỉ đạo công chức chuyên môn tiến hành phân loại, xây dựng kế hoạch để phối hợp phòng ban thị xã có định hướng giải quyết hoàn thành việc đăng ký các thửa đất do UBND phường quản lý.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong xây dựng. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh về đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Phát huy có hiệu quả phong trào tự quản trong quần chúng nhân dân trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tiếp tục đốc thúc tiến độ thi công các công trình do phường làm chủ đầu tư: Nâng cấp mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ; Bê tông ngõ phố; Hạ tầng khu dân cư xen ghép TDP Thượng Khê; Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ phường. Tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình: Sửa chữa Trường TH Số 1 Hương Xuân; Nhà Văn hóa Trung tâm phường Hương Xuân.

Phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tiếp tục thực hiện các dự án đang được đầu tư xây dựng: Đường 19/5 (Đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân); Khu TĐC phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế (phục vụ dự án đường bộ cao tốc Cam lộ - La Sơn); Hạ tầng khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4; phối hợp Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan lập hồ sơ đầu tư kè Thanh Lương 2 (đoạn từ Cô Mộ đến giáp Hương Văn).

Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối năm đạt từ 40-45 tỷ đồng.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 5-10%; phối hợp với các ban ngành đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các khu đất, phấn đấu thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 40 tỷ đồng. Huy động khai thác tối đa các nguồn thu. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn về xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành.

 II. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm học 2022-2023, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức độ 2. Tăng cường dầu tư cơ sở vật chất trong trường học để duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch đặt ra. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh thi đỗ Đại học chính quy công lập và học sinh thi đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, tỉnh. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học, nâng cao hoạt động của Hội khuyến học phường, vận động các chi hội khuyến học của tổ dân phố và hội khuyến học các dòng họ thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

2. Về Y tế và dân số KHHGĐ: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 12,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 3,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho toàn dân theo quy định.

3. Văn hóa, thể thao:

Duy trì có hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh phường nhằm tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch về tham gia Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ IX năm 2022. Huy động lực lượng vận động viên môn bóng đá tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Tiếp tục phát động các phong trào về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phấn đấu dến cuối năm có trên 98% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh và đạt chuẩn gia đình văn hoá, 100% tổ dân phố và cơ quan đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa giai đoạn.

4. Thực hiện các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Quan tâm đời sống các đối tượng thuộc diện BTXH trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia hoạt động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu đến cuối năm có từ 15-20 người tham gia thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm đạt mức 70,5%, lao động phi nông nghiệp chiếm 83%.

Tiếp tục vận động hộ gia đình trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, tăng tỷ lệ người dân tham gia về BHYT đạt >99%, vận động tham gia BHXH tự nguyện tăng mới đến cuối năm đạt từ 50-60 người. Triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm xuống còn 3,1% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025).

 5. Tiếp tục phát triển có hiệu quả Chương trình Phát triển đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị : Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, “xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ nhật xanh” …

Đối với đường giao thông ngõ phố, tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị và huy động nhân dân đóng góp xây dựng bê tông ngõ phố dối với các tuyến còn lại trên địa bàn; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng khác như xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá góp phần tiến tới thực hiện đạt các tiêu chí trong lộ trình Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

III. Công tác Nội chính

1. Tổ chức tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời theo quy định của pháp luật, không để đơn thư tồn đọng. Rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND phường ban hành; làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng bộ máy hành chính - công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả và liêm chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Tăng cường triển khai thực hiện lấy phiếu đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và trong giao dịch hành chính với công dân, tổ chức. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ. Phân công thành viên Ban chỉ đạo, lực lượng dân quân trực phòng cháy chữa cháy rừng  trong thời gian nắng nóng gay gắt dễ xảy ra tình hình cháy rừng. Chuẩn bị các điều kiện vật chất, sửa chữa phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống lụt, bão năm 2022

Duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình tự quản để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Tập trung lực lượng để đẩy mạnh thực hiện làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc quốc gia về dân cư; Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường.

4. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình trong vận động nhân dân xây dựng Đảng và Chính quyền địa phương.

 


 [1] Ảnh hưởng của đợt mưa lớn thời điểm 31/3-03/4/2022 gây ngập úng thiệt hại trên một số loại cây trồng, đối với cây lúa diện tích thiệt hại 71,6902 ha (từ 30-70% là 34,4639 ha, >70% là 37,2263 ha); đối với cây sắn, diện tích thiệt hại 44,260 ha (từ 30-70% là 15,530 ha, >70% là 28,73 ha); đối với rau màu diện tích thiệt hại 30,8 ha (từ 30-70% là 8,14 ha, >70% là 22,6 ha). Theo đó UBND phường đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định 02 cho bà con nhân dân.

 [2] Đối với cây lúa vụ Đông Xuân, sản xuất sản phẩm nông nghiệp lúa hữu cơ 01 ha,  mô hình khảo nghiệm giống lúa J02 diện tích 28,5 ha gồm các địa điểm: Vùng Cửa Trộ 12,5ha, Bờ Sơn 05ha, Mồ Oan 6,7ha, Kim Bồng 4,3ha ; Mô hình trồng tràm dược liệu 6,8 ha ở xứ đồng Trạng, Bút Bút, Rẫy ông Vấn ở TDP Liễu Nam. Cây lúa vụ Hè Thu, ứng dụng mô hình khảo nghiệm giống lúa TBR97 ở vùng Vịnh 01ha, mô hình khảo nghiệm giống lúa HG244 vùng Ông Chỗ 02 ha, mô hình giống lúa HN6 ở xứ đồng Cây Xoài 03ha.

 [3] Trường Tiểu học số 1 Hương Xuân thi đạt 13 giải cá nhân cấp thị xã, 03 giải tập thể cấp thị xã; trường Tiểu học số 2 Hương Xuân thi đạt 22 giải các nhân ( 12 giải cấp thị xã, 10 giải cấp tỉnh), 4 giải cá nhân cấp thị xã về hoạt động ngoài giờ, 3 giải tập thể; Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn đạt 19 giải (02 Nhì, 02 Ba, 15 khuyến khích) kỳ thi học sinh giỏi cấp Thị xã dành cho lớp 6, 7, 8.

 [4] Trường Tiểu học số 1 Hương Xuân: Học sinh được thưởng Xuất sắc : 79  đạt tỷ tỷ lệ  35,4%; Học sinh được khen từng mặt: 38 đạt tỷ lệ 17%; có 02 học sinh học tập có khó khăn và tiếp thu kiến thức hạn chế nên chưa hoàn thành chương trình lớp học. Trường Tiểu học số 2 Hương Xuân: Học sinh được thưởng Xuất sắc: 225 đạt tỷ tỷ lệ 53,83%; Học sinh được khen từng mặt: 85 đạt tỷ lệ 20,33%.

 [5] Tham gia môn đua ghe và bơi lội (đạt 01 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 05 huy chương đồng); giải bi sắt, cầu lông, bơi lội, đua ghe, kéo co, điền kinh; kết quả môn Bi sắt: đạt giải Ba đôi nam; môn bơi lội: đạt 01 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 05 huy chương đồng; môn Kéo co: Đạt giải Ba (kéo co nam) và giải Ba (kéo co nữ); môn Điền kinh: Đạt huy 01 chương vàng chạy 100m nữ.

 [6] Chi hồ trợ tiền điện quý I/2022 cho hộ nghèo và đối tượng BTXH trên địa bàn phường với tổng kinh phí 12,926,000 đồng.  Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ và chuyển cấp trên 13 hồ sơ khuyết tật (08 trường hợp khuyết tật nặng, 05 trường hợp khuyết tật nặng); 11 hồ sơ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên để đề nghị hưởng chế độ BTXH hàng tháng; 19 hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng BTXH; 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng chết do COVID-19 (đã có quyết định phê duyệt).

 [7] Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 [8] 21 GPXD chính thức, 12 GPXD có thời hạn.

 [9] Phong trào xây dựng “Cơ quan Xanh – Sạch – Thân thiện – Văn minh” đối với các cơ quan đơn vị, phong trào xây dựng các tuyến đường văn minh Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.017
Truy câp hiện tại 868