Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Chiến dịch thau vét bọ gậy tháng 4/2022
Ngày cập nhật 30/08/2022

Thực hiện Công văn số: 551/TTYT ngày 30 tháng 3 năm 2022 của TTYT thị xã Hương Trà về việc Tăng cường công tác Phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue. Để chủ động khống chế dịch bệnh Sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Trạm Y tế phường Hương xuân đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức chiến dịch thau vét bọ gậy với kết quả như sau:

 

I. Thời gian thực hiện chiến dịch:

- Từ ngày 08/4/2022 đến 12/4/2022.

II. Nhân lực tham gia:

 Tổng số (người): 82. Trong đó:

- Ban chỉ đạo phường: 10 người.

- Trạm Y tế: 07 người.

- Đoàn thanh niên: 15 người.

- Hội phụ nữ: 14 người.

- Hội nông dân: 07 người.

- Mặt trận: 08 người.

- Tổ trưởng dân phố: 08 người.

- Y tế tổ, CTV Dân số:14 người.

III. Kết quả chiến dịch:

          - Số thôn, tổ được thau vét: 08/08. Đạt tỷ lệ:  100%.

          - Số hộ gia đình được thau vét: 1785/1872. Đạt tỷ lệ: 95 %.

          + Số hộ gia đình được thả cá: 402. Số cá được thả: 1164 con.

          + Số DCCN có bọ gậy được xử lý: 705.

          + Số vật phế thải được thu gom xử lý: 1365.

          - Chỉ số điều tra côn trùng:

Bọ gậy Ae.aegypti

Trước chiến dịch

Sau chiến dịch

Ngày điều tra

08/4/2022

12/4/2022

Số hộ điều tra

60

60

BI

7

0

CSNBG (HI)

6,7%

0

CSDCBG (CI)

2,9%

0

 

          - Công tác truyền thông giáo dục:

          + Số lượt phát bài truyền thông: 14.

          + Số lượng tờ rơi được phát:  560.

Võ Trần Hùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.038
Truy câp hiện tại 873