Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 12 NĂM 2022
Ngày cập nhật 30/08/2022

I. Cơ sở thực hiện:

Căn cứ Kế hoạch số: 878/KH-TTYT của TTYT thị xã Hương Trà.

II. Thời gian thực hiện:

- Băng rôn, khẩu hiệu: Từ ngày 06/6/2022 đến 30/6/2022.  

- Địa điểm dán áp phích, cấp tờ rơi: các trường THCS, Tiểu học, mần non, chợ, Trạm y tế và các hộ gia đình trên địa bàn phường.

- Phát thanh trên loa phát thanh phường: Từ ngày 06/6/2022 đến 30/6/2022. 

- Xe loa cổ động: Từ ngày 06/6/2022 đến 30/6/2022. 

- Các hoạt động khác (nêu cụ thể): ...............................................

III. Địa điểm thực hiện:  (Ghi cụ thể tại đâu: Tại TTYT, TYT, các trường học, cơ quan, xí nghiệp……): Trạm y tế, UNND phường và tại các trường học trên địa bàn của phường

IV. Nội dung và kết quả thực hiện:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục phòng chống SXHD

- Lễ phát động, mít tinh: Số lần: 01.

- Xe loa cổ động: 02 lần.

- Khẩu hiệu, băng rôn: 8 câu.

- Áp phích, tờ rơi: Áp phích: 05 tờ; Tờ rơi: 1785 tờ.

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh:

+ Số lần phát thanh trên Đài truyền thanh xã: 24 lần.

+ Số lần phát thanh tại các cơ quan khác (nêu cụ thể): 10 lần.

- Hình thức tuyên truyền khác (nêu cụ thể): ...........lần.

2. Hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết

+ Số hộ đã thau vét bọ gậy/lăng quăng: 1.835/1872.

+ Số thôn, tổ thực hiện: 08/08.

+ Phạm vị thực hiện (Toàn xã hay khu trú): toàn phường.

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Các thành phần tham gia (Chính quyền, đoàn thể, ...): tất cả các ban ngành đoàn thể.

+ Số người tham gia diệt bọ gậy: 82 người.

+ Số hộ được diệt bọ gậy: 203 hộ.

+ Số ổ bọ gậy được xử lý: 205.

 

Võ Trần Hùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.244
Truy câp hiện tại 948