Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 15/11/2022, Quốc hội đã ra Nghị quyết 76/2022/QH15 về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

 

Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

 

Bước sang tháng 11/2022, nhiều quy định mới về tài chính, tiền lương, cán bộ, công chức sẽ chính thức có hiệu lực. Sau đây là thông tin chi tiết về các chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2022.  

Ngày 06/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định này có...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Từ ngày 01/7/2021, có nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực như: liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi về đăng ký thường trú, tạm trú; thủ tục làm căn cước công dân; tăng trợ cấp cho hàng loạt đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; chính sách mới về người có công và bảo hiểm y tế,…Cụ thể như sau:  

Ngày 31/5/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh.

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (đài cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.567.575
Truy câp hiện tại 431