Tìm kiếm tin tức
Mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2023
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn phường.

Theo đó, trong năm 2023 đã đề ra 3 mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phường Hương Xuân tổng thể, toàn diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để đưa hoạt động của chính quyền lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin; phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi hương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, phương thức sống, làm việc của người dân, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thị xã Hương Trà và tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu về phát triển Chính quyền số

- Phấn đấu 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch UBND phường sử dụng dưới dạng điện tử.

- 100% văn bản trao đổi giữa cơ quan UBND phường với các cơ quan nhà nước cấp thị xã dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số.

- 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, ban ngành nội bộ cấp phường hoàn toàn dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số (không gửi văn bản giấy);

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của phường được cung cấp trên Trang thông tin điện tử.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ.

- Trên 70% ý kiến chỉ đạo điều hành và hoạt động kiểm tra của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan phường.

2. Mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

- Tích hợp, kết nối đảm bảo cập nhật 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 trên Trang thông tin điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.

- Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- 100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.

3. Mục tiêu về phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin

- 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản Tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

- 100% máy tính được cài đặt phần mềm quyết virus có bản quyền.

- 100% hệ thống thông tin trong CQNN được phê duyệt theo cấp độ.

- 100% hệ thống thông tin đã triển khai mức bảo vệ 4 lớp.

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống của phường: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện.

- 100% cán bộ công chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 100% cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.610.464
Truy câp hiện tại 261