Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa XVI) về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 21/4/2022 của Đảng ủy phường Hương Xuân về nhiệm vụ tháng 5/2022, Ủy ban nhân dân phường xây dựng Chương trình chuyển đổi số phường Hương Xuân đến năm 2025,...
Ngày 03  tháng  01 năm 2022, UBND phường Hương Xuân đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về Thực hiện chuyển đổi số năm 2022  
Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tiến hành họp để bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.567.720
Truy câp hiện tại 476