Tìm kiếm tin tức
Nội dung Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 06/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại phường Hương Xuân.

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường; chỉ ra những tồn tại trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống. UBND phường đã đề ra một số nội dung cần đánh giá, cụ thể như sau:

- Các quyết định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015;

- Việc phổ biến Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu;

- Kiểm soát hồ sơ;

- Các hoạt động duy trì, cải tiến, các quy trình ISO;

- Đánh giá ngẫu nhiên 5-10% quy trình thủ tục hành chính; xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt;

- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa.

Đồng thời, yêu cầu tiến hành đánh giá tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.247
Truy câp hiện tại 6.772