Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 (thay thế văn bản ban hành năm 2016)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2018
Xem góp ý
2Góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của UBND phường (thay thế văn bản ban hành năm 2016)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2018
Xem góp ý
3Góp ý kiến đối với công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/12/2018
Xem góp ý
4Tiếp nhận thông tin nhanh của nhân dân về tình hình trước, trong Tết Nguyên Đán trên địa bàn phường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/01/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/02/2019
Xem góp ý
5Góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, công tác chỉnh trang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/05/2019
Xem góp ý
6GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2020
Xem góp ý
7Kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/08/2020
Xem góp ý
8Góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của UBND phường Hương Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/09/2020
Xem góp ý
9GÓP Ý DỰ THẢO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/01/2021
Xem góp ý
10Góp ý dự thảo kế hoạch ra quân ngày chủ nhật xanh từ 16/3 đến 16/5
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/03/2021
Xem góp ý
11Góp ý vào Dự thảo Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/08/2021
Xem góp ý
12Góp ý quy chế tạm thời Quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân trên địa bàn phường Hương Xuân
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/08/2022
Xem góp ý
13Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của phường Hương Xuân năm 2023
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2022
Xem góp ý
14Lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hương Xuân
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/05/2023
Xem góp ý
15V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hố sơ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/04/2023
Xem góp ý
16V/v lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/04/2023
Xem góp ý
17“V/v lấy ý kiến Dự thảo Quy chế về quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà”.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/05/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/06/2023
Xem góp ý
18V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/04/2023
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.917.678
Truy câp hiện tại 424