Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 (thay thế văn bản ban hành năm 2016)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2018
Xem góp ý
2Góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của UBND phường (thay thế văn bản ban hành năm 2016)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2018
Xem góp ý
3Góp ý kiến đối với công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/12/2018
Xem góp ý
4Tiếp nhận thông tin nhanh của nhân dân về tình hình trước, trong Tết Nguyên Đán trên địa bàn phường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/01/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/02/2019
Xem góp ý
5Góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, công tác chỉnh trang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/05/2019
Xem góp ý
6GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2020
Xem góp ý
7Kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/08/2020
Xem góp ý
8Góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của UBND phường Hương Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/09/2020
Xem góp ý
9GÓP Ý DỰ THẢO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/01/2021
Xem góp ý
10Góp ý dự thảo kế hoạch ra quân ngày chủ nhật xanh từ 16/3 đến 16/5
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/03/2021
Xem góp ý
11Góp ý vào Dự thảo Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/08/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/08/2021
Xem góp ý
12Góp ý quy chế tạm thời Quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân trên địa bàn phường Hương Xuân
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/08/2022
Xem góp ý
13Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của phường Hương Xuân năm 2023
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2022
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.610.450
Truy câp hiện tại 264