Tìm kiếm tin tức
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NN & PTNT
Ngày cập nhật 09/08/2021

Ngày 23/7/2021, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3321/QĐ-BNN-PCTT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng chống thiên tai môi trường thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

 

1

1.003453

Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư số 04/2021/TT- BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

1.005347

Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên.

Thông tư số 04/2021/TT- BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Nguyễn Hữu Trình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.534
Truy câp hiện tại 1.001