Tìm kiếm tin tức
Chỉ đạo của Đảng ủy phường Hương Xuân về công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023
Ngày cập nhật 21/12/2020

Ngày 16/12/2020, Đảng ủy phường Hương Xuân đã ban hành Công văn số 13-CV/ĐU về việc lãnh đạo công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023.

Theo đó, để lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đề nghị các chi bộ trực thuộc, chính quyền, mặt trận các đoàn thể phường tập trung phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023. Dự kiến thời gian bầu Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện đồng loạt trong cùng ngày 10/01/2021.

2. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xây dựng kế hoạch tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023 trên địa bàn; phân công cán bộ phụ trách, chỉ đạo công tác bầu tổ trưởng tại các tổ dân phố.

- Cùng với các chi ủy chi bộ khu dân cư lãnh đạo tốt công tác nhân sự, nhất là trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023 đảm bảo tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình theo quy định, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc lựa chọn, giới thiệu tổ trưởng tổ dân phố ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định chung, cần chú ý các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm, đặc biệt là phải có uy tín cao trước Đảng, trước nhân dân và thực hiện theo kế hoạch khắc phục dần tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, nhằm hướng tới thực hiện tinh gọn hệ thống chính trị ở các tổ dân phố hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Công tác nhân sự ở các tổ dân phố phải thực hiện đảm bảo mục tiêu, định hướng của các cấp, được bàn bạc dân chủ, thống nhất trong tập thể chi bộ và được sự đồng tình cao trong quần chúng nhân dân.

- Chỉ đạo các tổ trưởng tổ dân phố chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết kết quả công tác nhiệm kỳ 2018-2020 trước khi thực hiện công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường chủ động có kế hoạch và thực hiện các bước đảm bảo theo quy trình quy định của Luật; đồng thời phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ dân phố phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động hướng tới việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố thực sự là ngày hội của nhân dân.

4. Các chi ủy chi bộ khu dân cư tập trung chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ dân phố phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng tiến độ đề ra.

5. Các đồng chí Đảng ủy viên thường xuyên kiểm tra, theo dõi và nắm tình hình liên quan đối với địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo với Đảng ủy về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trước và trong thời gian diễn ra bầu tổ trưởng tổ dân phố.

6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy giải quyết kịp thời, đúng quy định về các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên là đảng viên (nếu có). Đồng thời phối hợp với văn phòng, Khối dân vận Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi việc thực hiện nội dung công văn này.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.141
Truy câp hiện tại 915