Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức
Ngày cập nhật 06/05/2024

Kết quả thực hiện lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I/2024 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Hương Xuân

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Hương Xuân về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND phường báo cáo kết quả thực hiện lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I/2024 như sau:

1. Nội dung, cách thức thực hiện

- Việc lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức hướng đến mục tiêu đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phường trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, công dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Đồng thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, công dân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức phường.

- Việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân được UBND phường triển khai thực hiện thường xuyên liên tục vào các ngày làm việc trong tuần sau khi kết thúc giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Đối tượng lấy ý kiến mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân (UBND) phường trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC là các tổ chức, công dân tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Đối tượng được đánh giá: Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND phường gồm công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường, công chức Văn hóa – Xã hội phường và vị trí làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

- Việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ guyên tắc khoa học, chính xác, khách quan, minh bạch và dân chủ trong khâu khảo sát lấy ý kiến cũng như công bố kết quả, tuyệt đối không có sự can thiệp, gây áp lực, sửa chữa, làm sai lệch thông tin, số liệu, kết quả khảo sát.

-  Nội dung thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá dựa trên 03 tiêu chí: Giải quyết thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả, tiến độ giải quyết công việc. Căn cứ các tiêu chí quy định nêu trên, các cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm triển khai việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá.

- Hình thức khảo sát lấy ý kiến: Việc khảo sát lấy ý kiến tổ chức, cá nhân được thực thực hiện thông qua việc gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

2. Kết quả thực hiện

- Tổng số lượt giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường qua các lĩnh vực tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30//3/2024 như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

507

498

427

71

0

9

9

0

1

Bảo trợ xã hội

7

7

7

0

0

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

22

22

22

0

0

0

0

0

3

Chứng thực

273

273

242

31

0

0

0

0

4

Đất đai (Cấp huyện)

22

21

18

3

0

1

1

0

5

Hộ tịch

171

164

127

37

0

7

7

0

6

Nuôi con nuôi

1

0

0

0

0

1

1

0

7

Thi đua - Khen thưởng

5

5

5

0

0

0

0

0

8

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

6

6

6

0

0

0

0

0

- Tổng số lượng mẫu khảo sát tất cả các tổ chức, cá nhân đánh giá sau khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính được thu về trong quý III/2023 (tính từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023) là 106 phiếu, kết quả đánh giá như sau:

 

TT

Nội dung đánh giá

Mức độ đánh giá

Sô phiếu

1

Nơi đón tiếp của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả?

□ Rất hài lòng

71

□ Hài lòng

35

2

Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà [người hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả]?

□ Rất hài lòng

91

□ Hài lòng

15

3

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

□ Đúng hẹn

106

4

Hồ sơ thủ tục hành chính [tên TTHC]

□ Đơn giản

106

Sau khi có kết quả tổng hợp phiếu khảo sát, UBND phường đã thực hiện công bố công khai kết quả khảo sát trên Trang thông tin điện tử phường và niêm yết tại bảng thông báo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.364
Truy câp hiện tại 960