Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế tiên phong tích hợp Ví điện tử ngay trên nền tảng công dân số Hue-S
Ngày cập nhật 20/11/2023

Xác định kinh tế số đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và nâng cao đời sống nhân dân, Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Trong đó, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung quan trọng đã được tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên phát triển với việc tích hợp thành công Ví điện tử ngay trên nền tảng công dân số của địa phương (Hue-S) vào tháng 09/2022.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu năm 2025: nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế số từ 15% đến 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); 50% người dùng thiết bị di động được tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, các dịch vụ thông minh và giao tiếp trên môi trường mạng. Đồng thời, xây dựng Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số tỉnh Thừa Thiên Huế.