Tìm kiếm tin tức
Triển khai dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Huế
Ngày cập nhật 27/02/2024

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH- STP ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Sở Tư pháp về triển khai dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Dự án) tại thành phố Huế, ngày 10/01/2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND thành phố Huế, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI tổ chức hội nghị dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Huế.

Tham dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Sở, đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế và đại diện Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI; cùng sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, UBND thành phố Huế và Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Huế.
Dự kiến thời gian triển khai Dự án tại thành phố Huế là 80 ngày từ 16/01/2024 – 16/05/2024 (Thời gian dự kiến từ khâu Scan – Tích hợp Dữ liệu. Trong đó khâu Scan tại Thành phố từ 18/01/2024 – 28/03/2024) với 592.378 trường hợp dữ liệu hộ tịch trên tổng số 1.436.080 trường hợp của toàn Dự án.
 


Tại hội nghị


Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI  đã giới thiệu tổng quan về Dự án; báo cáo trình bày quy trình, cách thức thực hiện số hóa dữ liệu, nhiệm vụ cụ thể của Phòng Tư pháp, UBND xã, phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch trong việc triển khai thực hiện Dự án tại thành phố Huế nhằm thông tin đầy đủ, cụ thể các yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch để đảm bảo hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy đang lưu trữ tại UBND xã, phường, Phòng Tư pháp trên địa bàn thành phố Huế vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và tích hợp, đồng bộ vào Hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận nhiều ý kiến trao đổi của Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường: Phú Thanh, Phú Hội, Phú Nhuận, Đông Ba,... về các khó khăn, vướng mắc đối với sổ hộ tịch giấy đang lưu trữ tại địa phương do rách nát, hư hỏng, mất thông tin; bàn giao sổ hộ tịch trong quá trình số hoá; đồng thời, lắng nghe ý kiến chỉ đạo thực hiện của đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Sở, đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Dự án.
Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục được triển khai tại 02 huyện Nam Đông, A Lưới còn lại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn stttt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.276
Truy câp hiện tại 947