Tìm kiếm tin tức
Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương Xuân năm 2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 16/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương Xuân năm 2024

Có file kèm theo

Tập tin đính kèm:
Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.043
Truy câp hiện tại 876