Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 04/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2024

Có file kèm theo

Tập tin đính kèm:
Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.590
Truy câp hiện tại 687